IT Lösningar som passar alla

Online-

shoppar

Industri-

företag

Skolor

Fysiska

butiker

Startups

Företag inom industrin har under en längre period visat sin vilja att digitalisera stora delar av de processer de har möjlighet till. Under hösten 2018 arbetade Click Space med ett projekt med syfte att integrera ett större ordersystem åt ett industriföretag. Tack vare uppdateringen har beställningar och upphämtningar effektiviserats avsevärt. 

Onlineshoppar har exploderat på marknaden och resulterat i ett stort antal snabbt växande företag. Click Space har hjälp till med att bygga webshoppar och stå för marknadsföringen inom detta område. På en högt konkurrerande marknad är god marknadsföring A och O. Tack vare Google Shopping har vi på Click Space hjälp till att hålla god kvalitet och klara av konkurrensen. 

Tack vare gott rykte och rekommendationer har vi nått ut till förskolor som vi fått äran att hjälpa med digitaliseringen. Click Space har hjälpt till att skapa enkla och informativa hemsidor, anpassade till just förskolor. Målet är att erbjuda okomplicerade lösningar till bra priser.  Målet är att erbjuda okomplicerade lösningar till bra priser. 

I en allt mer digitaliserad värld använder många Googles verktyg för att hitta produkter och tjänster som söks. Google Search och Google Maps är frekvent använda redskap vilka bör utnyttjas av fysiska butiker i samma utsträckning som av onlineshoppar. Click Space kan hjälpa butiker att få mer konverteringar med enkla verktyg. 

Click Space har tagit del av två startup-projekt där vårt team byggt och designat allt de nödvändiga för att utveckla projektet. Utöver design har Click Space också agerat strategikonsulter tack vare vår erfarenhet av att starta tech-företag. 

Kontakta Oss

Gruvgatan 35A 

421 30 Västra Frölunda

Tel. 079 341 80 06